Mã nguồn mở là gì? Top các mã nguồn mở phổ biến hiện nay

thiết kế web chuyên nghiệp

Mã nguồn mở là gì?

Nhìn chung, mã nguồn mở là bất kỳ chương trình nào có mã nguồn được tạo sẵn để sử dụng hoặc sửa đổi khi người dùng hoặc các nhà phát triển khác thấy phù hợp. Phần mềm mã nguồn mở thường được phát triển như là một sự cộng tác công cộng và sẵn sàng tự do.

Mã nguồn mở được chứng nhận thuộc sở hữu của Sáng kiến ​​nguồn mở ( OSI ). Các nhà phát triển phần mềm được dự định chia sẻ tự do và có thể được cải tiến, phân phối lại bởi những người khác có thể sử dụng nhãn hiệu mã nguồn mở nếu các điều khoản phân phối của họ phù hợp với định nghĩa mã nguồn mở của OSI. Để tóm tắt, mô hình định nghĩa các điều khoản phân phối yêu cầu rằng:

  • Phần mềm được phân phối phải được phân phối lại cho bất kỳ người nào khác mà không có bất kỳ hạn chế.
  • Các mã nguồn phải được làm sẵn (để bên nhận sẽ có thể cải thiện hoặc sửa đổi nó).
  • Giấy phép có thể yêu cầu các phiên bản cải tiến của phần mềm mang theo một tên hoặc phiên bản khác từ phần mềm gốc.

Ý tưởng này rất giống với phần mềm tự do và Free Software Foundation.

Các mã nguồn mở phổ biến

Mặc dù không phải ai cũng có thể nhận ra nó bằng cái tên “mã nguồn mở CMS” hay “hệ thống quản lý nội dung miễn phí”. Bạn đã từng nghe về thiết kế web bằng CMS WordPress. WordPress là phần mềm quản lý nội dung mã nguồn mở phổ biến nhất.

Một nền tảng mã nguồn mở CMS chỉ đơn giản là một phần mềm để quản lý nhiều loại nội dung thường các thiết kế web chuyên nghiệp (hoặc nghiệp dư) và blog, nhưng nó cũng có thể quản lý phương tiện truyền thông, như hình ảnh và video. CMS miễn phí được thực hiện để dễ dàng quản lý và cho phép nhiều người dùng để đăng nhập và tạo nội dung trên bài viết khác nhau, các trang, hoặc phòng trưng bày.

Danh sách các CMS phổ biến hiện nay và các ví dụ trang mẫu thiết kế web hiện nay đang dùng được sắp xếp theo thứ tự abc (nhấp vào bất kỳ tên CMS miễn phí dưới đây để đi trực tiếp vào phần đánh giá chi tiết cho CMS):